تقدیم به امام موسی صدر

تقدیم به او که مرا شیدای خود کرده

و رفته است

و هنوز بازنگشته

و من هم

به یاد او

و

همچون او

زمزمه می کنم :

تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهائی ام
تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوایی ام...

(شعری که می گویند زمزمه امام موسی صدر بوده است)

لینک دانلود

/ 0 نظر / 8 بازدید