2- تقدیم به صیاد دلها

*تقدیم به او که در زمان ما و در نزدیکی ما به شهادت رسید

او که حقیقتاً لایق شهادت بود

و او که صیاد دلها بود

امیر شهید

سپهبد

علی صیاد شیرازی*

لینک دانلود

/ 0 نظر / 4 بازدید