2- تقدیم به استاد شهید مرتضی مطهری

 تقدیم به استاد شهید مرتضی مطهری

او می فرمود :

"اگر کسی به یاری حقیقت برخیزد

حقیقت به یاری او برخواهد خاست

ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم"

 

لینک دانلود

 

/ 0 نظر / 19 بازدید