بسم الله الرحمن الرحیم

ام حسبت انّ اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا

اذ اوی الفتیة الی الکهف فقالوا ربّنا آتنا من لدنک رحمة و هیّیء لنا من امرنا رشداً

آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند

زمانی را خاطر بیاور که این گروه جوانان به غار پناه بردند

و گفتند : پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز

سوره کهف ـ9/10

 

/ 0 نظر / 9 بازدید