1- تقدیم به استاد شهید مرتضی مطهری

 تقدیم به استاد شهید مرتضی مطهری

او می فرمود :

"اگر کسی به یاری حقیقت برخیزد

حقیقت به یاری او برخواهد خاست

ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم"

لینک دانلود

/ 1 نظر / 21 بازدید